Sooline ebavõrdsus

mis tahes valdkonnas ilmnev  lõhe või erinevus naiste ja meeste, tüdrukute ja poiste vahel,  mis väljendub nende osalemise määras, juurdepääsul  ressurssidele, õiguste või võimaluste kasutamises, võimu ja mõjujõu määras, töötasu suuruses jms. muude hüvede saamises.