Feminism

Feminismi mõiste, mis  võeti kasutusele 19. sajandil tähistamaks poliitilisi liikumisi naiste õiguste eest (naiste vabastusliikumine) tähistab  alates  20.sajandi teisest poolest erinevaid ideoloogilisi,  poliitilisi ja akadeemilisi mõttesuundi, mis keskenduvad küsimustele sugude rollist ja staatusest,  sotsiaalsetest erinevustest-sarnasustest, võrdsusest ja ebavõrdsusest, soolisest identiteedist, võimu ja  soosuhete ning sooideoloogiate olemusest, põhjustest ja tagajärgedest.

Vt. edasi:  Põldsaar, R., Kivimaa, K. (2009). Feministlik teooria. Raamatus Epp Annus (toim.). 20. sajandi mõttevoolud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 799–806.