Soostereotüübid

mingil ajaperioodil kehtivad  lihtsustavad ning liigselt  üldistavad  sügavalt juurdunud uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevuste, iseloomude, omaduste, neile sobivate rollide, ametite, käitumise, välimuse jms kohta.
Soostereotüübid on ajaloolis-kultuuriliselt kujunenud, muutunud ja muutuvad.

Uuri lähemalt: Soostereotüübid