Sooline ahistamine

inimesele soovimatu käitumine või tegevus, mis alandab inimese väärikust tema soo tõttu. Sooline ahistamine loob häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna.

Taoline ahistamine on seotud ühe või teise sugupoole suhtes kasutatavate eelarvamuslike üldistustega, millel on halvustav alatoon. Sooline ahistamine ei ole seksuaalse alatooniga.