Kaudne sooline diskrimineerimine

leiab aset, kui väliselt neutraalne säte, kriteerium, tava või tegevuse seab ühest soost isikud, võrreldes teisest soost isikutega, ebasoodsamasse olukorda.
Võrdse kohtlemise mõiste hõlmab ka sellist erikohtlemist, mis viib võrdsete õiguste, hüvede, kohustuste ning võimaluste omamiseni.