Feminism

on teooriate ja kontseptsioonide kogum, mis sisaldab erinevaid lähtekohti, käsitlusviise ja suundumusi teadmusloomes,  sotsiaalsetes liikumistes  ning poliitilistes praktikates,  mis analüüsivad  ja otseselt või kaudselt  taotlevad soolise hierarhia kaotamist.
Loe edasi: Feminism