Tšehhi Vabariik

Koolieelset haridust pakutakse peamiselt lastele vanuses 3-6 aastat. Alates 1. septembrist 2016 lubab Haridus-, noorte- ja spordiministeerium lasteaias käia ka lapsel, kes on kooliaasta alguseks saanud vähemalt 2 aastaseks.  Sellest hoolimata pole alla 3-aastasel lapsel seaduslikku õigust Tšehhi lasteaeda astuda (Haridusseaduse lõike 1 punkt 34).

Koolieelne haridus on kohustuslik lapsele, kes on kooliaasta alguseks saanud viieaastaseks. See kohustus kehtestati 2017/2018. õppeaastal.

Seaduse kohaselt tuleb maksta tasu koolieelse hariduse eest ja ka lasteaias pakutava söögi eest. Koolieelse hariduse eest makstav tasu on väga väike ja seda makstakse igakuiselt. Haridust riigi, piirkonna, omavalitsuse või omavalitsusliidu asutatud lasteaias antakse lapsele tasuta alates selle õppeaasta algusest, mis järgneb päevale, mil laps saab viieaastaseks.

Riiklikes lasteaedades on rühmad suhteliselt suured, ühes rühmas võib olla kuni 24 last.

Õpetajate seadusega pakutakse  praegu rohkem võimalusi lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks. See on võimalik pedagoogikaalast haridust pakkuva keskkooli, spetsialiseerunud kõrgkutsekooli ja ülikooli bakalaureuseõppe kaudu.

Tšehhi Vabariigis pakuvad koolieelset hooldust peamiselt lasteaiad ja lasterühmad. Lasteaedadesse registreeriti 2018/2019. õppeaastal kokku 364 000 last. Lasterühmades käivate laste arv oli hinnanguliselt umbes 16 000.

Lasterühm on alternatiivne lapsehoiuasutus lastele alates esimesest eluaastast kuni koolikohustuse alguseni. Lasterühma toimimine on määratletud seadusega nr 247/2014 Coll. mille kohaselt keskendub lasterühm lapse vajaduste tagamisele, tema kasvatamisele, oskuste arendamisele ning kultuuriliste ja hügieeniliste harjumuste kujundamisele.  Koolieelse hariduse raamõppekavas on määratletud koolieelsete laste hariduse põhinõuded, tingimused ja eeskirjad. Selles puuduvad viited soo ja soolise võrdõiguslikkuse küsimustele.