Lasteaiasüsteemid Norras, Tšehhis Vabariigis ja Eestis

Norra

Tšehhi Vabariik

Eesti

Eestikeelset lisalugemist Eesti lasteaiaõpetajale:

Kokkuvõtlik ülevaade Eesti alushariduse kohta: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-care-24_et

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava leiate https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772