Sootundliku hariduse ja kasvatuse veebikursus lasteaiaõpetajatele

Veebikursus on suunatud lasteaiaõpetajatele ja töötajatele, kes tegelevad kuni 0-6-aastaste laste kasvatamise ja õpetamisega.

Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

SOOTUNDLIK HARIDUS
Individuaalõppe kursus lasteaiaõpetajatele

Käesolev materjal on koostatud Erasmus+ projekti “Fair Play at Schools” (2019-1-CZ01-KA201-061190) raames. Tegemist on strateegiline partnerlusprojektiga, millega toetatakse innovatiivset lähenemist sootundliku hariduse vallas. Projektis osalesid Eesti, Tšehhi ja Norra soolise võrdõiguslikkuse ekspertid kolmest organisatsioonist:

KUN võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse keskus (Norra)
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus (Eesti)
Soolise võrdõiguslikkuse teabekeskus NORA (Tšehhi Vabariik).

Autorid Linn Cecilie Rotvold Bylund, Lindis Sloan, Mari Helenedatter Aarbakke, Marte Taylor Bye
(KUN CentreforEquality and Diversity (Norway), www.kun.no)

Toimetajad
Lindis Sloan, Võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse keskus KUN (Norra)
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus (Eesti)
Soolise võrdõiguslikkuse teabekeskus NORA (Tšehhi Vabariik).


Lae kursus alla siit:

http://www.haridusjasugu.ee/wp-content/uploads/ERASMUS-sootundlik-haridus-individuaaloppe-kursus-lasteaiaopetajatele-eesti.pdf