Linke ja allikaid

Jääskeläinen, L., Hautakorpi, J., Onwen-Huma, H., Niittymäki, H., Pirttijärvi, A., Lempinen, M., Kajander, V. TASA-ARVOTYÖ ON TAITOLAJI . Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa

Palmu & Tainio, 2011. TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA

Tainio, Liisa ja Teräs, Tiina 2010: Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa. Raportit ja selvitykset 2010:8. Opetushallitus.

Tasa-arvo  kasvatuksessa. Opiskelupaketti tasa-arvoisemman ja sukupuolitietoisemman oppimisympäriston rakendatmisen.

Brak the norm! Methods for studying norms in general and the heteronorm in particular.
Avab normikriilise pedagoogika olemuse ja sisaldab arvukalt praktilisi harjutusi soosüstemi mõistmiseks.

Council of Europe. Compilation of good practices to promote an education free from gender stereotypes and identifying ways to implement the measures which are included in the Committee of Ministers’ Recommendation on gender mainstreaming in education. 2015