Naised ja mehed poliitikas

Õpitulemused:

Õpilased oskavad arutleda naiste ja meeste osaluse ja soolise tasakaalu üle poliitilises otsustusprotsessis, mõistavad, et tulemuslik poliitikas osalemine ei ole seotud bioloogilise sooga, oskavad välja tuua stereotüüpsed hoiakud ja eelarvamused ning need ühisarutelu käigus kummutada, oskavad põhjendada, et tasakaalustatum osalemine on arenenud demokraatiate tunnuseks ja üldiseks hüveks.

Loe edasi:

Statistilisi võrdlusandmeid ja diagramme  sisaldavad mitmed Euroopa Komisjoni väljaanded, nt. Women and men in leadership positions in the European Union, 2013