Linke ja allikaid

Guidebook on good practicies. Making Visible: Good practice in gender sensitive teaching and counselling in vocational education, University of Helsinki,  2008.

Kadri Aavik, Hannaliisa Uusma, Meril Ümarik: Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud.

Juurak, R. Suur mure poiste ja meeste pärast. Õpleht 15. mai 2015

Nestor, M. (2012). Kutseõppeasutuste vilistlaste uuring. Tallinn: Praxis

Lappalainen, S., Mietola, E. ja Lahelma, E. (2013). Gendered divisions on classed routes to vocational education. Gender and Education, 2013, 2 (25), lk 189–205.