Linke ja allikaid

Haridusstatistikas kasutatavate definitsioonide ja rahvusvahelise haridusstatistikaga saab tutvuda Statistikaameti väljaandes:  Rummo, T.-L.  Tasemehariduse statistika käsiraamat. 

Maailma Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni  (OECD)  veebis – Hariduse GPS (OECD Education GPS) on kättesaadavad rahvusvaheliste võrdlevate haridusuuringute (PISA; TALIS, PIIAC) andmed ka soo lõikes.

Euroopa Komisjoni teatis. Näitajate ja sihttasemete ühtne raamistik, mille alusel hinnatakse Lissaboni eesmärkide elluviimisel saavutatut hariduse ja koolituse valdkonnas /* KOM/2007/0061 lõplik */

The ABC of gender equality in education: aptitude, behaviour, confidence.

PISA in focus n° 49: What lies behind gender inequality in education?